single

Wszystko, co musisz wiedzieć o uzależnieniu od narkotyków - objawy, diagnoza i leczenie

Ośrodki leczenia uzależnień posiadają wieloletnie doświadczenie w leczeniu uzależnień od narkotyków. Oferujemy fachową diagnozę, detoks narkotykowy, terapię odwykową oraz wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Dla każdego, kto podejrzewa, że on sam lub ktoś, kogo zna, cierpi na uzależnienie od narkotyków, przygotowaliśmy rzeczowe informacje na temat objawów, diagnozy i leczenia narkomanii.

Co to jest uzależnienie od narkotyków? Definicja

Narkomania wywodzi się od greckich słów "narke", które oznaczają odurzenie i "mania", które oznaczają szaleństwo. Termin ten odnosi się do postępującej choroby, która spowodowana jest uzależnieniem od środków odurzających. Uzależnienie od narkotyków może prowadzić do zatrucia, które powoduje stopniowe wyniszczanie organizmu i w efekcie prowadzi do śmierci.

Objawy uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków charakteryzuje się chęcią przyjmowania coraz większej ilości substancji odurzającej. Narkoman szybko traci kontrolę nad substancją i mimo chęci nie jest w stanie przestać jej zażywać.

Znakiem ostrzegawczym uzależnienia może być otoczenie. Może to być zmiana w sposobie życia osoby, jej drażliwość lub nieuzasadniona nerwowość, obojętność wobec najważniejszych sfer życia (kontakty z przyjaciółmi i hobby, szkoła, obowiązki zawodowe).

Poniższe objawy zostały wymienione przez terapeutów, aby pomóc w rozpoznaniu uzależnienia od narkotyków.

  • Zwiększanie dawek środków odurzających (organizm osoby uzależnionej samoistnie zwiększa tolerancję na narkotyk)
  • Zdobycie narkotyku za wszelką cenę
  • Pomimo wiedzy o zagrożeniach związanych z narkotykiem, są one nadal przyjmowane przez organizm.
  • Po odstawieniu narkotyków, objawy abstynencji

Rodzaje uzależnienia od narkotyków

Istnieją cztery podstawowe fazy uzależnienia od narkotyków.

  • eksperymentowanie
  • używanie sporadyczne
  • przyzwyczajenie
  • uzależnienie

Wielokrotne zażywanie może być wynikiem eksperymentowania z narkotykami. Z okazjonalnego używania może rozwinąć się nawyk. Na tym etapie osoba zażywająca narkotyki odczuwa potrzebę ponownego zażycia tej samej substancji uzależniającej. Można jednak przezwyciężyć ten przymus. Uzależnienie ma miejsce wtedy, gdy objawy odstawienia i psychologiczne skutki uzależnienia utrudniają osobie uzależnionej przezwyciężenie nałogu.

leczenie uzależnienia

Od czego zacząć leczenie uzależnienia od narkotyków?

Kamieniem milowym w leczeniu uzależnienia od narkotyków jest moment, w którym uzależniony przyznaje, że jest chory i wymaga pomocy. Leczenie uzależnienia od narkotyków jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zostanie postawiona diagnoza. Pojawienie się po zaprzestaniu używania narkotyków objawów takich jak zespół abstynencyjny jest sygnałem, że konieczne jest leczenie odwykowe.

Leczenie farmakologiczne

Po zdiagnozowaniu problemu, pacjent poddawany jest detoksykacji (detoks narkotykowy). Pacjentowi podaje się kroplówki w celu uzupełnienia elektrolitów, witamin i minerałów. Gdy organizm jest skażony substancjami toksycznymi lub jest silnie uzależniony od narkotyków, może być zastosowana detoksykacja.

Terapia jest kolejnym krokiem w leczeniu narkomanii. Pozwala ona na przezwyciężenie uzależnienia i nauczenie się sposobów radzenia sobie w życiu codziennym bez nadmiernego sięgania po substancje psychoaktywne.

Cele terapii odwykowej

Terapia odwykowa ma na celu osiągnięcie całkowitej abstynencji. Uzależnieni poznają przyczyny swojego uzależnienia, uczą się, jak pokonywać objawy odstawienia, rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne. Terapia ma na celu pomóc uzależnionym stać się bardziej asertywnymi, co pozwoli im odmówić przyjmowania narkotyków i odbudować relacje z najbliższymi.