Wykładowcy

Home  >>  Wykładowcy

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
dr n. med. Aleksandra Krasowska
Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Poradni Leczenia Nerwic Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski
Odział Ginekologii i Położnictwa, Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie
dr Patrycja Wonatowska
Instytut Pozytywnej Seksualności
dr Agata Loewe
Instytut Pozytywnej Seksualności
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
dr Adam Bourne
London, United Kingdom
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. nadzw. dr hab. n med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
dr n. med. Robert Kowalczyk
Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
dr Katarzyna Grunt-Mejer
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
dr Alicja Długołęcka
Pracownia Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej AWF Warszawa
dr Katarzyna Bojarska
Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu
dr n. med. Jakub Kucharz
Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie