Komitet Naukowy

Home  >>  Komitet Naukowy

dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
dr n. med. Aleksandra Krasowska
Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Poradni Leczenia Nerwic Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
dr Patrycja Wonatowska
Instytut Pozytywnej Seksualności
dr Agata Loewe
Instytut Pozytywnej Seksualności
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
dr Adam Bourne
London, United Kingdom
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. nadzw. dr hab. n med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
dr n. med. Robert Kowalczyk
Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
dr Katarzyna Grunt-Mejer
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
dr Alicja Długołęcka
Pracownia Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej AWF Warszawa
dr Katarzyna Bojarska
Poradnia Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu
dr n. med. Jakub Kucharz
Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie