Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia „Pro-Salutem”
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Jolanta Bilińska
Prezydent The International Alliance of Patients Organizations (IAPO)
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Odział Ginekologii i Położnictwa, Śląski Instytut Matki i Noworodka w Chorzowie
prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego