Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Kierownik II Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego