Komitet Honorowy

Home  >>  Komitet Honorowy

dr med. Tomasz Latos
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP, Poseł RP
Piotr Uściński
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Poseł RP
prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego
Professor Emeritus, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew–Starowicz
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Członek Komitetu Prognoz przy Prezydium PAN
Kierownik Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
prof. dr hab. n med. Maria Beisert
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) –
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Elżbieta Kozik
Prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
dr n. med. Andrzej Ignaciuk
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-Aging